La directora de l’equip de la Càtedra de Nova Transició Verda a la Universitat de València, Aurora Pedro, ha elaborat un informe sobre la taxa turística. Es tracta d’un impost que es paga per nit d’estada al territori en qüestió, del qual estan exempts els xiquets o menors de determinada edat la majoria de vegades.

 

Aquest sistema s’ha implementat ja a la majoria de països europeus amb l’objectiu d’aconseguir fons específics que milloren les condicions turístiques, així com naturals o culturals, entre d’altres. En general, la taxa ha sigut acceptada, i no s’ha encontrat cap impacte negatiu.

 

A Espanya, tan sols Catalunya i Balears van implementar-la, i a la resta de comunitats hi ha propostes d’implantació. És el cas de la Comunitat Valenciana, on s’ha presentat la Proposició de Llei per a la creació de l’Impost Valencià sobre Estances Turístiques (IVET).