El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat noves mesures per al Sistema de Certificats d’Estalvis Econòmics que han obert un mercat de compravenda d’estalvis energètics. Aquest nou sistema autoritza a les empreses subjectes a una quota anual d’estalvis energètics a substituir voluntàriament un percentatge dels seus pagaments al Fons Nacional d’Eficiència Energètica per un estalvi energètic certificat, sempre que procedisquen de la realització d’inversions en eficiència energètica.

A més a més, les empreses podran dur a terme actuacions per a l’obtenció de Certificats d’Estalvi Energètic. Una nova orde ministerial que té com a objectiu executar actuacions d’estalvis i eficiència energètica. 

Més informació en la pàgina web de Smart-Lighting