L’equip de la Càtedra de Nova Transició Verda a la Universitat Jaume I ha finançat un taller sobre medi ambient i estil de vida saludable en la Nit Mediterrània de les Investigadores i els Investigadors (MEDNIGHT). El taller va tindre lloc a la Universitat el 30 de setembre.

 

Els participants van poder observar quins aspectes de la seua vida quotidiana afecten l’aire que respiren, l’efecte de la dieta en el sistema cardiovascular, així com els beneficis de l’exercici en la salut física i mental. 

En total, es van realitzar 4 demostracions diferents, dues d’elles per a la contaminació de l’aire, ja que es van analitzar tant les fonts que afecten espais interiors com en exteriors.

 

Per exemple, per a la demostració de fonts de contaminació de l’aire a l’exterior es va disposar d’un cotxe de joguet amb un reservori de pols (equivalent a un tub d’escapament dels cotxes) i un mesurador de partícules atmosfèriques. Es va indicar als estudiants que observaren què passava en el mesurador de partícules quan pressionaven el reservori i que comprovaren les diferències entre un filtre net i un altre contaminat. A més, se’ls va oferir un pòster on es veien les fonts de contaminació més comuns, els seus efectes en la salut, i possibles solucions.

Finalment, es va demanar la col·laboració una vegada més als participants per a preguntar-los sobre qüestions relacionades amb les observacions: iniciatives per a millorar la qualitat de l’aire, ordenar segons la composició grassa aliments més i menys saludables i respondre preguntes de vertader i fals sobre l’exercici i la salut.