L’impuls de les polítiques orientades a la consecució d’un habitatge i el seu entorn urbà sostenible en el marc de la transició ecològica ha d’abordar-se des dels diferents sectors productius a l’efecte d’enfocar la reconstrucció i les polítiques economicolaborals i incidir en la transversalitat dels compromisos cap al desenvolupament sostenible. És necessari fer front als problemes greus i urgents del calfament global i el canvi climàtic apostant per la transició ecològica i la sostenibilitat ambiental, i l’impuls dels principals sectors econòmics de la Comunitat Valenciana i de l’Estat Espanyol integrant les anomenades “polítiques verds”. El turisme es col·loca en primer lloc entre els sectors fonamentals per al desenvolupament del model productiu i laboral valencià amb particular impacte en l’hàbitat, i que, en l’escenari de la reconstrucció, la proposta és avançar en la reflexió i anàlisi de la situació i la gestió dels impactes que l’activitat turística té en l’hàbitat valencià, tant urbà com rural, així com el plantejament de polítiques de desenvolupament del sector des de plantejaments ecosostenibles.

En concret, correspon a la UV, a través de la Càtedra de Nova Transició Verda, realitzar les següents activitats:

1. Dur a terme, en primer lloc, una activitat de reflexió, anàlisi i difusió del coneixement a la societat en matèria de turisme, hàbitat i transició ecològica, en els termes assenyalats anteriorment.

2. Facilitar, a més, activitats diverses, com ara seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden, relacionades amb la temàtica de la Càtedra i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

3. Realitzar labors divulgatives al llarg del territori valencià i a través de la tecnologia de la informació de les activitats de la Càtedra i de les temàtiques concretes relacionades amb els treballs de la Càtedra i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com la publicació d’aquells escrits que puguen resultar d’interés per a ambdues.

4. I totes les diferents accions que s’acorde realitzar dins del programa d’activitats a desenvolupar aprovat anualment per la Comissió Mixta.