L’èxit de la implantació de les polítiques vinculades a un nou model de relació amb el nostre hàbitat vital i natural depén de la coordinació per a aconseguir els objectius marcats, però també de l’acolliment social que tinguen. Comprenen que, per tant, el seguiment d’aquestes polítiques públiques ha d’incloure també un vessant sociològic, necessari a l’hora de dissenyar i definir les polítiques públiques. Així, en els últims anys s’ha observat com la preocupació pel canvi climàtic, per unes ciutats sostenibles, per un hàbitat rural i urbà més saludable i la sensibilitat ecològica s’han convertint en hegemòniques, i com el negacionisme es va arraconant en la societat; i com algunes experiències recents d’aplicació de polítiques de reducció d’emissions (França, Holanda) que tenen relació amb el dret a la ciutat ens mostren, així i tot, que aquesta hegemonia és molt fràgil i que la percepció social pot ser adversa a l’aplicació de polítiques concretes. Per això, conéixer i fer seguiment de l’acolliment social de les mesures a aplicar és necessari per a qualsevol institució que vulga avançar en aquestes polítiques i fer-les durar en el temps, i que fa falta estudiar com el disseny de les polítiques públiques que impliquen un canvi, no sols de model econòmic, sinó de forma de vida, es fa d’una forma participativa, on la ciutadania tinga veu i també poder de decisió en el disseny, aplicació i avaluació d’aquestes.

En concret, correspon a l’UJI, a través de la Càtedra de Nova Transició Verda, realitzar les següents activitats:

1. Dur a terme, en primer lloc, una activitat d’estudi i anàlisi, des del punt de vista sociològic, de l’opinió pública en relació amb les polítiques públiques sobre els drets a la ciutat i els drets de la naturalesa, així com la influència de la ciutadania en el disseny d’aquestes, en els termes assenyalats anteriorment.

2. Facilitar, a més, activitats diverses, com ara seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden relacionades amb la temàtica de la Càtedra i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

3. Realitzar labors divulgatives al llarg del territori valencià i a través de la tecnologia de la informació de les activitats de la Càtedra i de les temàtiques concretes relacionades amb els treballs de la Càtedra i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com la publicació d’aquells escrits que puguen resultar d’interés per a ambdues.

4. I també totes les diferents accions que s’acorde realitzar dins del programa d’activitats a desenvolupar aprovat anualment per la Comissió Mixta.