El dret a la ciutat i els drets de la naturalesa emergeixen com una nova categoria de drets humans, per la qual cosa es requereix una anàlisi i reflexió crítica i propositiva sobre el canvi de paradigma constitucional/normatiu que pot implicar els nivells autonòmic, estatal i europeu. Aquest canvi de paradigma que comporta la transició verda ha de ser analitzat tenint en compte la transversalitat permanent de la perspectiva de gènere i que, d’igual manera, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 posen l’accent principalment en la necessitat d’avançar en la igualtat entre els gèneres, no sols per tractar-se d’un dret humà fonamental, sinó perquè és la base necessària per a impulsar les economies sostenibles que beneficien el conjunt de la societat.

En concret, correspon a la UA, a través de la Càtedra de Nova Transició Verda, realitzar les següents activitats:

1. Dur a terme, en primer lloc, una activitat d’anàlisi, i reflexió crítica sobre el canvi de paradigma constitucional/normatiu amb perspectiva de gènere, així com els procediments més efectius per a avançar en aquests drets, en els termes assenyalats anteriorment.

2. Facilitar, a més, activitats diverses, com ara seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden relacionades amb la temàtica de la Càtedra i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

3. Realitzar labors divulgatives al llarg del territori valencià i a través de la tecnologia de la informació de les activitats de la Càtedra i de les temàtiques concretes relacionades amb els treballs de la Càtedra i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com la publicació d’aquells escrits que puguen resultar d’interés per a ambdues.

4. I també totes les diferents accions que s’acorde realitzar dins del programa d’activitats a desenvolupar aprovat anualment per la Comissió Mixta.