Amb motiu del Dia Mundial de l’Turisme (27 de setembre), el passat 29 de setembre va tenir lloc el V Fòrum de Turisme de la Universitat de València. En aquest marc va desenvolupar-se la taula rodona Sostenibilitat i Transició Verd en Turisme, en la qual es va presentar la Càtedra de Nova Transició Verda a la UV, encarregada de gestionar el sector turístic. L’objectiu és treballar en els pròxims anys en els temes de sostenibilitat i transició cap a una economia més verda en l’àmbit del turisme.

Aquesta taula va tenir com a moderadora a Aurora Pedro Bueno, directora a la UV de la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda i professora del Departament d’Economia Aplicada de la Facultat d’Economia de la Universitat de València. A més, va tenir com a participant a Adoració Guamán, directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona i Professora de l’departament de Dret de l’Treball i de la Seguretat Social de la UV; i als integrants de la Comissió de Seguiment de la Universitat de València: José Miguel Soriano, catedràtic del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UV; Elena Mut, Professora
del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la UV, i Tono Sánchez, professor del Departament d’Economia Aplicada de la UV.

Com bé comentava Aurora Pedro, la causa d’aquesta Comissió de caràcter pluridisciplinar és precisament el caràcter transversal de l’activitat turística, ja que incideix en moltes altres activitats socioeconòmiques. Gràcies als diferents integrants de la Comissió és dels avantatges per oferir una aproximació multidisciplinar.

Per Adoració Guamán, la Càtedra permet “generar sinergies entre el món institucional, les polítiques públiques i l’àmbit acadèmic. D’aquesta manera, s’aconsegueix que les universitats compleixin una funció social, que és la de nodrir a les institucions, posant així a la Universitat a el servei de l’àmbit públic, més enllà de les funcions d’ensenyament i investigació, sinó també en la construcció de polítiques públiques”.

 

Con motivo del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), el pasado 29 de septiembre tuvo lugar
el V Fórum de Turisme de la Universitat de València. En éste tuvo lugar la Mesa Redonda
“Sostenibilidad y Transición Verde en Turismo”, en la cual se presentó la Cátedra de Nueva Transición
Verde en la UV, encargada de gestionar el sector turístico, cuyo objetivo es trabajar en los próximos
años en los temas de sostenibilidad y transición hacia una economía más verde en el ámbito del
turismo.

Dicha mesa tuvo como moderadora a Aurora Pedro Bueno, Directora en la UV de la Cátedra
Interuniversitaria de Nueva Transición Verde y profesora del Departamento de Economía Aplicada de
la Facultat d’Economia de la Universitat de València. Además, tuvo como participante a Adoración
Guamán, Directora General de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda y
Profesora del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UV; y a los
integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Universitat de València: José Miguel Soriano,
Catedrático del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UV; Elena Mut, Profesora
del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UV, y Tono Sánchez, Profesor del
departamento de Economía Aplicada de la UV.

Como bien comentaba Aurora, la causa de dicha Comisión de carácter pluridisciplinar es
precisamente el carácter transversal de la actividad turística, pues incide en muchas otras actividades
socioeconómicas. Gracias a los diferentes integrantes de la Comisión es de las ventajas para ofrecer
una aproximación multidisciplinar.

Para Adoración Guamán, la Cátedra permite “generar sinergias entre el mundo institucional, las
políticas públicas y el ámbito académico. De esta manera, se consigue que las universidades cumplan
una función social, que es la de nutrir a las instituciones, poniendo así a la Universitat al servicio del
ámbito público, más allá de las funciones de enseñanza e investigación, sino también en la
construcción de políticas públicas”.
Por último, Aurora hizo una presentación del proyecto interuniversitario de la Cátedra de Nueva
Transición Verde, relacionando sus objetivos y su actividad con los temas candentes en la entrevista,
ya que la Cátedra en la Universidad de Valencia está centrada en la transición hacia un modelo más
verde, más sostenible en el sector turismo.