La Unió Europea és el tercer país líder en l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i la seua dependència energètica supera al 50% perquè no disposa dels materials per a dur a terme la Transició Verda. Així ho va afirmar Fernando Llano Pau, professor de la Universidade da Coruña, en una entrevista en la RTVE. 

Llano va explicar que la independència energètica d’Europa aposta per la producció d’electricitat sostenible amb energies renovables. El problema és que per a construir les infraestructures falten materials com el coure, el níquel, el cobalt, el liti o el crom, per la qual cosa depenem de tercers països com Xile (proveïdor del 78% del liti) o del Congo (proveïdor del 68% de cobalt), entre molts altres.

Esta dependència té un clar impacte en la sostenibilitat, atés que alguns dels proveïdors no compten amb sistemes per a la protecció del medi ambient en l’extracció minera dels materials. Per això, la Unió Europea ha preparat la Llei Europea de Matèries primeres, per a garantir que els països que ens subministren incorporen la cura mediambiental en els seus convenis. 

La informació completa en l’entrevista ‘Escassetat de materials a la UE i transició verda’.