El Govern valencià ha autoritzat la subscripció d’un acord de cooperació entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a la realització de les activitats de la nova Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda durant l’exercici 2020. El 14 de juliol, la Vicepresidència Segona va signar un conveni marc amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra de Nova Transició Verda. L’objectiu és desenvolupar activitats d’investigació, docents i de difusió sobre estratègies i polítiques públiques en matèria de transició ecològica justa i lluita contra el canvi climàtic en el marc del concepte d’hàbitat sostenible.

A través de l’acord autoritzat, s’instrumentalitza la subvenció per a l’exercici 2020 a favor de les diferents universitats per a finançar les despeses de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda, amb la finalitat de contribuir a impulsar la consecució del dret a un habitatge sostenible i el seu entorn urbà en el marc de la governança de la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana. La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica finançarà les activitats per a 2020 amb un total de 175.000 euros, la qual cosa correspondrà a 35.000 euros per cada universitat.

Les universitats es comprometen a dur a terme, en primer lloc, una activitat d’anàlisi i reflexió crítica sobre el canvi de paradigma constitucional/normatiu amb perspectiva de gènere, així com els procediments més efectius per a avançar en aquests drets.

També facilitarà activitats diverses com per exemple: seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden amb posterioritat, relacionades amb la temàtica de la Càtedra i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Hauran de realitzar labors divulgatives al llarg del territori valencià i a través de la tecnologia de la informació de les activitats de la Càtedra i de les temàtiques concretes relacionades amb els treballs de la Càtedra i la Vicepresidència Segona, així com la publicació d’aquells escrits que puguen resultar d’interés per a ambdues.

A més, també es difondran les diferents accions que s’acorde realitzar dins del programa d’activitats a desenvolupar, aprovat anualment per la Comissió Mixta.