A mesura que avancem en la segona dècada de la transició energètica, tecnologies més netes com l’energia renovable i els vehicles elèctrics han pres la iniciativa en la cursa cap a la descarbonització. No obstant això, hi ha altres sectors de l’economia amb dificultats per abordar la transició energètica. Un element que pot ser crucial per a aquests segments de difícil accés és l’hidrogen verd.

 

La darrera avaluació de l’Índex de Transició Energètica del Fòrum Econòmic Mundial revela que més del 95% dels països han millorat les seves puntuacions gràcies a inversions en energia neta i marcs regulatoris més exigents. Malgrat aquests assoliments, la transició va més enllà de la descarbonització de la generació d’energia, exigint una transformació integral del sistema energètic, que ha de ser més eficient i innovador. L’hidrogen verd, com a font d’energia lliure de carboni, té avantatges sobre les fonts renovables: pot ser transportat a llargues distàncies, emmagatzemat durant períodes llargs i s’adapta sense problemes a les estructures existents per als combustibles fòssils.

 

Per a més informació, consulteu aquest article de Funds People.