Hui dimarts 21 de desembre, l’equip de la Càtedra Interuniversitària de la Transició Verda a la Universitat de València ha tancat l’exercici de 2021 a través de la reunió de la comissió mixta de seguiment, que ha tingut lloc aquest matí. A la reunió s’ha aprovat l’acta de la reunió anterior, s’ha aprovat la memòria de les activitats realitzades durant l’any i s’ha informat sobre les pròximes activitats de 2022.