Un projecte de desenvolupament de turisme sostenible a la Comunitat nativa Urbaite-Las Pilas de Nicaragua va ser l’eix central d’una reunió online que va tenir lloc dimecres 17 de novembre entre l’equip de la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda a la Universitat de València i institucions del país centreamericà.

A la reunió, que va tenir una duració de quasi dues hores, es van plantejar els objectius de projecte, en el qual s’han de tenir en compte els criteris que han de guiar la transició verda en turisme, així com sobre les activitats a programar i condicions per presentar aquest tipus de projectes. Hi van participar, per part de la Càtedra, Aurora Pedro, directora de la Càtedra a la UV i coordinadora del projecte; Elena Mut, membre de la Comissió de la Càtedra i Javier García-Gómez, professor d’Educació Mediambiental. Així mateix, intervingueren representants del grau de Turisme de la Universitat Nacional de Nicaragua a Managua, com Lisseth Gabriela Castro Soza, coordinadora de la Llicenciatura en Turisme Sostenible a la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua UNAN-Managua, o Ángela Rosa Mungía, directora del Departament i vicedegana de la Facultat d’Educació i Idiomes d’UNAN-Managua. A la reunió van participar també representants de la Cooperativa Biometepe, de l’illa d’Ometepe.