Els passats dies 27 i 28 d’octubre del 2022 es van celebrar a la Universitat Politècnica de València les jornades obertes L’Aliança UPV- Ciutat per a la Missió Climàtica València 2030. Les jornades van ser co-organitzades per la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV i el Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus. El rerefons de les jornades van ser els binomis universitat-ciutat que estan desplegant les set ciutats espanyoles que participen a la Missió Europea de Ciutats cap a la neutralitat climàtica, entre les quals hi ha València.

A la segona jornada, van tenir lloc dues conferències sobre descarbonització de campus universitaris i aliances estratègiques universitat-ciutat a Europa, amb Andy van den Dobbelsteen, Coordinador de Sostenibilitat de la TU Delft (Països Baixos) i Per Lundqvist, vicerector de Sostenibilitat del Royal Institute of Technology d’Estocolm (Suècia). A continuació es van presentar els avenços més recents als binomis UPV-València i UV-València per a la Missió Climàtica València 2030, així com les accions que estan desplegant la UPV i la UV als respectius binomis universitat-ciutat.

Per part de la UPV, es van presentar els avenços realitzats a l’UPV Living Lab des del seu llançament a l’octubre de l’any passat. Dionisio Ortiz, director de la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda a la UPV, va intervenir en aquesta segona jornada presentant els quatre escenaris de neutralitat climàtica a la UPV, resultats del Taller de prospectiva La UPV a uns escenaris de neutralitat climàtica, que va organitzar la Càtedra al febrer a iniciativa de la Aliança de Càtedres C12 UPV per la transició ecològica i en col·laboració amb el Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus de la Universitat.

Per finalitzar la Jornada, José Luis Alapont, director de l’Àrea de Transició Verda de la UPV, va presentar la imminent convocatòria de projectes de l’UPV Living Lab.