La patronal Ateval, l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, encapçala el projecte europeu In Transit. En ell es troben pimes tèxtils, del sector aeroespacial i de la construcció cap a la transició verda i digital de tota Europa, amb un pressupost total de 5 milions d’euros. 

 

L’estratègia d’aquesta iniciativa es basa en quatre pilars clau. El primer d’ells se sustenta en una sèrie de serveis conjunts per a fer costat a les pimes a identificar oportunitats, necessitats i febleses i connectar amb altres sectors. El segon busca el suport a la innovació mitjançant serveis d’assessorament personalitzat i inclou una autoavaluació i un diagnòstic circular/digital, entre altres. El tercer pilar es basa en el desenvolupament de projectes de transició de les pimes amb suport financer. Finalment, l’últim punt és l’escalat al mercat amb serveis personalitzats addicionals. 

Més informació en aquesta notícia d’Alicante Plaza.