La Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda se centra a la Universitat Politècnica de València en abordar el repte de l’adopció sistèmica i transversal dels principis de la transició ecològica en l’àmbit de les polítiques públiques. Com a part de la seua activitat en 2021, la Càtedra organitza entre el 22 de juny i el 7 de juliol el curs Eines de Design i System Thinking per a la Transició Ecològica, que tracta els conceptes de transició ecològica i transició justa, i la seua potencial aplicació a les activitats formatives i investigadores universitàries.

En el marc d’aquest curs va tindre lloc el passat dimecres 23 de juny la taula redona Transició Ecològica a la Comunitat Valenciana i a la Universitat Politècnica de València – Visió multiactor, que ha proporcionat als participants en el curs la visió sobre la transició ecològica de diversos actors d’institucions de la Comunitat Valenciana i de la Universitat Politècnica de València.

Al debat van participar Alberto Rubio, director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica en la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; Jordi Peris, coordinador general d’Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible a l’Ajuntament de València; Jose Pedro García Sabater, vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital, a més de catedràtic en el Departament d’Organització d’Empreses de la UPV; Dionisio Ortiz, catedràtic en el Departament d’Economia i Ciències Socials i director de la Càtedra a la UPV; i Jaume Merino, representant de l’estudiantat en aquesta universitat.

La taula redona va permetre explorar, des de diferents àmbits de l’Administració pública i de la comunitat universitària, la necessitat urgent d’incorporar els principis de la transició ecològica a tots els nivells, els diversos reptes socials que suposa aquesta incorporació, i algunes iniciatives innovadores i transformadores que s’estan desenvolupant o es poden desenvolupar en un futur sobre la transició ecològica a la Comunitat Valenciana i a la UPV.

Després d’aquest debat, en les pròximes sessions els participants en el curs desenvoluparan de manera participativa i utilitzant la metodologia de Design i System Thinking, les seues propostes per a respondre al repte següent: Com es podrien incorporar els principis d’una transició ecològica a les activitats formatives i investigadores en la universitat perquè aquesta puga contribuir de forma més eficaç a aquesta transició tant a nivell local com global?