L’equip de la Càtedra de Nova Transició Verda a la Universitat Politècnica de València va co.organitzar, juntament amb la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona de la Generalitat Valenciana, una jornada formativa dirigida al personal de l’Administració autonòmica sobre Impacte Mediambiental de les Polítiques Públiques: Aplicació del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH).

El passat dijous 23 de juny va tenir lloc al Saló d’Actes de la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre, una jornada formativa sobre l’impacte ambiental de les polítiques públiques i la aplicació del principi de no causar mal al medi ambient (Principi DNSH). En aquesta jornada, Lucía Cobo, Vocal Assessora de la Comissió de Seguiment del Principi DNSH del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), va abordar la manera en el que aquest principi ha de ser incorporat en el desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Els continguts de la jornada van incloure:
• Criteris mediambientals a les polítiques públiques.
• Obligacions del principi de no causar dany al medi ambient (principi DNSH) i del etiquetatge climàtic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
• Aplicació del principi DNSH als instruments jurídics d‟implementació del Pla: Eines i passos a seguir. Clausulat i continguts de disseny, execució i seguiment del principi.

La jornada va ser organitzada per la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona i la Càtedra de Nova Transició Verda a la UPV, en col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

Aquesta activitat va estar adreçada al personal de la Generalitat implicat en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i dels fons UE Next Generation, que inclouen el requisit de complir amb el Principi de no causar mal al medi ambient (Principi
DNSH). La jornada va tenir una gran acollida entre el públic objectiu donat el seu interès per la temàtica i en concloure la jornada es van rebre múltiples agraïments per la utilitat dels continguts tractats.