Els professionals amb habilitats que puguen aplicar-se en sectors verds o claus per a la transició verda són i seran cada vegada més importants. Perquè Europa aconseguisca els objectius que s’ha marcat per a 2050, necessita d’aquests treballadors. S’estima que Europa té el potencial de generar entre 700.000 i 1.000.000 d’ocupacions verdes en els pròxims deu anys si aplica el Pacte Verd Europeu (un paquet d’iniciatives polítiques per a canalitzar la Unió Europea cap a la transició ecològica). 

 

A Espanya, es calcula que ja formen part d’aquests sectors 2,7 milions de persones a Espanya. Això suposa un 14% del total d’ocupació a Espanya i quasi un 26% de l’activitat econòmica total.

Més informació en la pàgina web de Compromiso RSE.