L’equip de la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda en la Universitat d’Alacant (UA) ha convocat l‘IV Concurs de premis a Treballs Tutoritzats (TFG/TFM) de la Càtedra de Nova Transició Verda. Els i les participants podran presentar tots els treballs que estiguen relacionats amb les línies d’investigació afins a la Càtedra, com la Transició Ecològica o la lluita contra el va canviar climàtic, i que s’hagen defensat en el curs acadèmic 2022-2023. La disciplina acadèmica des de les quals s’aborden estos no és condicionant sempre que el tema d’estudi estiga relacionat amb la Càtedra. La condició és que s’haja presentat en alguna de les Universitats de la Comunitat Valenciana.

IV PREMIOS CÁTEDRA NTV NORMATIVA

El termini límit per a presentar els treballs és el 5 de novembre del 2023 a les 23.59 hores.