Com a part de la seua activitat de 2021, la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda va organitzar a la Universitat Politècnica de València, entre el 22 de juny i el 7 de juliol, el curs Eines de Design i System Thinking per a la Transició Ecològica, que va introduir els conceptes de transició ecològica i transició justa i el seu potencial aplicació a les activitats formatives i investigadores universitàries utilitzant metodologies de Design i System Thinking.

El curs va constar d’una primera part teòrica d’introducció de conceptes i eines metodològiques que també va comptar amb la visió sobre la transició ecològica de diversos actors d’institucions de la Comunitat Valenciana i de la UPV que va proporcionar la taula rodona Transició Ecològica a la Comunitat Valenciana i en la Universitat Politècnica de València – Visió multiactor.

La segona part del curs es va centrar en l’aplicació pràctica de la metodologia de Design i System Thinking en sessions de treball col·laboratiu en grups menuts.

Per finalitzar, els grups de treball van presentar les seues propostes per donar resposta a l’repte plantejat inicialment: Com es podrien incorporar els principis d’una transició ecològica a les activitats formatives i investigadores a la universitat perquè aquesta puga contribuir de manera més eficaç a aquesta transició tant a nivell local com global? En concret, es van plantejar dues propostes d’acció. Una d’elles amb l’objectiu de promoure un aprenentatge mutu entre coneixement científic i no científic, i d’afavorir la transició ecològica en la societat. La segona proposa una acció per traslladar els principis de la transició ecològica a les activitats ofertades a l’alumnat en el context local.

L’equip de la Càtedra a la UPV planeja donar suport als estudiants en el desenvolupament d’aquestes propostes més enllà del curs i acompanyar-los en l’exploració de la viabilitat de la seua implementació a la UPV.