El passat dijous 3 de juny, els directors dels 5 equips que composen la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda a les universitats públiques valencianes van compartir una reunió a distància per compartir impressions sobre els respectius plans d’actuació aprovats per a 2021.

En aquest sentit, els participants a la reunió van conèixer les activitats previstes per la resta d’equips en els àmbits formatiu, de publicacions i d’estudis i així mateix, van explorar diferents possibilitats per intensificar la col·laboració en el marc de la Càtedra. Així, van acordar realitzar pròximament unes jornades de treball en format de fòrum itinerant, per tal de compartir inquietuds, anàlisis i avanços dels diferents equips de treball.