És necessari construri més de 2.000 milions de nous habitatges al món en els pròxims 80 anys pel creixement de la població i pels canvis de tendènciad el tamany promedi de les llars? Necessita Espanya més d’un milió d’edificis de lloguer assequible per solucionar el problema d’accés a la vivenda? Segons la darrera estimació de l’INE, l’any 2011 ja comptàvem amb 3,4 milions de vivendes buides.

En aquest article a Ecoavant, l’arquitecte i professor de la Universitat de Castella-La Manxa Francisco Javier Castilla analitza el repte d’aprofitar millor i de manera més sostenible el parc actual d’habitatge.