S’estima que els éssers humans consumim aproximadament 1,75 vegades els recursos que és capaç de produir la terra. La Directora de Circularitat de Recursos Humans del Fòrum Econòmic Mundial, Kristin Hughes, assegura que l’única manera de satisfer les nostres necessitats amb menys recursos és mitjançant processos i productes que minimitzen els residus. També posa l’accent en la màxima reutilització, la reparació i el reciclatge de materials, la qual cosa implica conéixer perfectament tot el cicle de vida dels productes. 

 

Aquesta vindria a ser la definició de ‘Economia Circular’, i a pesar que es coneix, posar-ho en pràctica és més complicat. Un 60% de les iniciatives d’economia circular actives no han aconseguit encara l’escala necessària per la falta de capacitats tecnològiques, les incoherències amb les normes del sector o la falta de connexions amb altres actors de la indústria. 

Més informació en la pàgina web de Retema.