La directora de la Càtedra Interuniversitària de Nova Transició Verda a la Universitat de València, Aurora Pedro, va ser convidada a participar a la Fira Internacional de Destinacions Turístiques Intel·ligents (FI-Di), organitzada a Argentina. Aquesta Fira, que es va desenvolupar íntegrament en línia, es va centrar en La Intel·ligència Turística per a la Recuperació Econòmica i el Desenvolupament Sostenible. En aquest context, el 21 de novembre la directora de la Càtedra a la UV va intervenir en el bloc temàtic de la Innovació, i va participar en una taula rodona sobre innovació en la gestió turística.

La Fira Internacional de Destinacions Intel·ligents (Fidi), és una trobada virtual on empreses líders i funcionaris públics de turisme i tecnologia de tot el món comparteixen experiències i coneixements sobre el model de destinació intel·ligent. L’objectiu és construir un espai on confluïsquen tots els actors de l’activitat turística argentina i iberoamericana, incloent investigadors, docents, funcionaris i agents públics, referents de la societat civil, empresaris, proveïdors i altres actors institucionals i ciutadans que contribuïsquen al disseny i implementació de sistemes per a la gestió turística de la informació en els governs locals i en les empreses del sector. És, en definitiva, un espai d’intercanvi disruptiu i innovador que tendeix a canviar la forma en què es pensen els esdeveniments de tecnologia i turisme.

En aquesta Fira Internacional la Comunitat Valenciana va estar àmpliament representada, precisament per la seva aposta per les destinacions turístiques Intel·ligents. Es va comptar amb la destacada participació de les principals institucions turístiques i els màxims representants com Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, Jaume Mata, cap de Sostenibilitat de Fundació Turisme València, o Mario Villar, director d’INVATTUR, entre d’altres experts autonòmics.

Aurora Pedro va centrar la seua intervenció a destacar la gran oportunitat que ofereix la tecnologia per començar a establir un patró d’indicadors quantitatius que permeten mesurar la sostenibilitat d’una destinació. Des del seu punt de vista, si ha estat possible elaborar un indicador de competitivitat general i un altre específic per a turisme, podem donar ja el pas per mesurar elements que contribueixen a la sostenibilitat de les destinacions turístiques. La tecnologia existent ens permet ja fer aquest pas per avançar en una gestió més sostenible i, per tant, competitiva de les destinacions turístiques.

La directora de la Cátedra Interuniversitaria de Nueva Transición Verde en la Universitat de València, Aurora Pedro, fue invitada a participar en la Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes (FI-Di), organizada en Argentina. Dicha Feria, que se desarrolló íntegramente en línea, se centró en La Inteligencia Turística para la Recuperación Económica y el Desarrollo Sustentable. En este contexto, el 21 de noviembre la directora de la Cátedra en la UV, intervino en el bloque temático de la Innovación, y participó en una mesa redonda sobre innovación en la gestión turística.

La Feria Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), es un encuentro virtual donde empresas líderes y funcionarios públicos de turismo y tecnología de todo el mundo comparten experiencias y conocimientos acerca del modelo de destino inteligente. El objetivo es construir un espacio donde confluyan todos los actores de la actividad turística argentina e iberoamericana, incluyendo investigadores, docentes, funcionarios y agentes públicos,
referentes de la sociedad civil, empresarios, proveedores y otros actores institucionales y ciudadanos que contribuyan al diseño e implementación de sistemas para la gestión turística de la información en los gobiernos locales y en las empresas del sector. Es, en definitiva, un espacio de intercambio disruptivo e innovador que tiende a cambiar la forma en que se piensan los eventos de tecnología y turismo.

En esta Feria Internacional la Comunidad Valenciana estuvo ampliamente representada, precisamente por su apuesta por los Destinos Turísticos Inteligentes. Se contó con la destacada participación de las principales instituciones turísticas y los máximos representantes como Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, Jaume Mata, jefe de Sostenibilidad de Fundación Turismo Valencia, o Mario Villar, director de INVATTUR, entre otros expertos autonómicos.

Aurora Pedro centró su intervención en destacar la gran oportunidad que ofrece la tecnología para comenzar a establecer un patrón de indicadores cuantitativos que permitan medir la sostenibilidad de un destino. Desde su punto de vista, si ha sido posible elaborar un indicador de competitividad general y otro específico para turismo, podemos dar ya el paso para medir elementos que contribuyen a la sostenibilidad de los destinos turísticos. La tecnología existente nos permite ya dar este paso para avanzar en una gestión más sostenible y, por tanto, competitiva de los destinos turísticos.