La transició ecològica debilitarà l’economia i generarà més pèrdues a la banca si no es comença a executar com més aviat millor, segons adverteix el Banc Central Europeu (BCE). Encara que els costos de transició són més alts al principi, seran molt menors que el risc de posposar-la per a l’últim moment.

Demorar la transició ecològica podria comportar preus energètics igualats als dels inicis de la invasió d’Ucraïna, segons observa el BCE. Davant la situació, s’ha presentat un estudi on s’analitzen tres possibles escenaris i els seus efectes si es comença l’adaptació d’empreses i llars a un ecosistema sense emissions contaminants com més aviat millor.

Més informació en la pàgina web 20 minutos.